back to home dude

Solitaire 1

Solitaire 1

Sobre Solitaire 1

Tente remover as cartas colocando-as na ordem correcta (de ás a rei)